Witamy

Ju?? kilkana??cie lat jeste??my do Waszej dyspozycji i staramy si? sprosta? Waszym wymaganiom w sprawach zwi?zanych z pewnym, szybkim i bezpiecznym transportem os??b.

Wsp????pracujemy na sta??e z wieloma firmami, instytucjami, klubami sportowymi i osobami fizycznymi. Grono naszych Klient??w i Przyjaci???? stale si? powi?ksza.

Systematycznie rozwijamy nasz tabor samochodowy oraz poszerzamy gam? us??ug, z kt??rej mo??ecie Pa??stwo korzysta?.

Organizujemy transport na imprezy sportowe w kraju i za granic?, spotkania okliczno??ciowe, szkolenia firmowe, wyjazdy rekraacyjne i, w przypadku zorganizowanych grup i um??w, do odleg??ych miejsc pracy.

Zapraszamy Pa??stwa do skorzystania z naszej oferty na przewozy krajowe i mi?dzynarodowe.
Duettrans to do??wiadczony przewo??nik krajowy i mi?dzynarodowy

Przewozy mi?dzynarodowe

Nasze auta spotkasz w wielu miastach Europy.

Przewozy krajowe

Przewozy krajowe to wy???cznie kursy na zam??wienie naszych Klient??w. Obs??ugujemy konferencje, zloty, wyjazdy na imprezy sportowe, wakacyjne. S??u??ymy naszym taborem z okazji ??lub??w i wesel, wozimy m??odzie?? na wycieczki szkolne, obozy i koncerty.

Firmy wykorzystuj? nasz? ofert? w zakresie dowozu pracownik??w na miejsce pracy. Pomagamy my??liwym, w?dkarzom, grzybiarzom w organizacji ich wyjazd??w. Dowozimy naszych klient??w na lotniska i do port??w morskich.
Dla naszych Klient??w przygotowali??my nowoczesne, wygodne, w pe??ni wyposa??one auta, kt??re wielko??ci? i liczb? miejsc dostosowujemy do Pa??stwa oczekiwa??. Nasze samochody wyposa??one s? w wygodne fotele ??lotnicze?, klimatyzacj?, przyciemniane szyby, systemy nawigacji. Spe??niaj? w pe??ni kryteria przewozu dzieci.

Proponujemy nast?puj?ce typy samochod??w:
Typ samochoduPojemno???Dodatkowy opis
Scania Irizar54 pasa??er??wAutobus
VW LT 4617 pasa??er??wDok??adany baga??nik (tzw.plecak), autobus
Renault Trafic8 pasa??er??wBu
Renault Trafic8 pasa??er??wBu
VW Sharan6 pasa??er??wVAN
wystąpił błąd...
1.W jaki spos??b zam??wi? transport do Niemiec?
Wystarczy wype??ni? formularz zam??wienia i wys??a? zam??wienie faksem, potwierdzaj?c nast?pnie wyjazd telefonicznie.

2.Czy macie Pa??stwo uprawnienia transportowe do przewozu os??b w kraju i za granic??
Posiadamy wszelkie wymagane uprawnienia na przew??z os??b w kraju i za granic?.

3.Planujemy wyjazd do Niemiec z 3-dniowym pobytem. Jak skalkulowa? dni ??postojowe??
Kalkulacja dost?pna jest wy???cznie na indywidualne zapytanie.

4.Czy na wyjazd zagraniczny mo??na zabra? psa lub kota?
Tak, je??li zwierz? posiada wa??n? kart? szczepie??.

5.Czy mo??na zarezerwowa? ca??ego busa, mimo, ??e jedziemy tylko we dwie osoby?
Tak, cena jest uzgadniana za 1 km przejechanej trasy.

6.Czy wystawiacie Pa??stwo faktury VAT za us??ugi transportowe?
Tak.

7.Ile ??rednio kosztuje kilometr podr????y w Polsce dla 6-osobowego busa?
1,20 z??/1 km (dane na wrzesie?? 2011).

8.Czy zawieziecie nas Pa??stwo na lotnisko we Frankfurcie i odbierzecie z tego lotniska po 2 tygodniach?
Tak. Mo??ecie Pa??stwo zam??wi? tak? us??ug?.

9.Czy obs??ugujecie Pa??stwo polowania?
Tak. R??wnie?? wyjazdy na ryby, grzybobrania itp.

10.Czy poza ustalon? stawk? pasa??er ponosi jeszcze jakie?? koszty (np. Op??aty za autostrady, parkingi itp)?
Tak.
Wstawi? certyfikaty
Kontakt
Siedziba firmy

ul. Gen. Madali??skiego 13
85-331 Bydgoszcz

tel. 52 345 81 87
tel. kom. 601 63 45 94

biuro czynne we wszystkie dni tygodnia

krzysztof@buss.com.pl
Zapraszamy!

Formularz zamówienia
wstawi? formularz.
Formularz zamówienia